Kolečko nadační fond

CDT Brno

Název: Centrum dětské traumatologie kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Vedoucí: Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

Sídlo: Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno

Tel: +420 532 234 360

Fax: +420 532 234 365

Web: http://www.fnbrno.cz/klinika-detske-chirurgie-ortopedie-a-traumatologie/k1454

Mail: lplanka@fnbrno.cz


Koordinátor pro region: MUDr.Vladimír Bartl, CSc.

Tel: +420 532 234 360

Fax: +420 532 234 365

Web: http://www.fnbrno.cz/klinika-detske-chirurgie-ortopedie-a-traumatologie/k1454

Mail: v.bartl@fnbrno.cz


Spádová oblast: 1,8 mil. obyvatel (Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Vysočina)


Ze statistiky: ročně je na ambulanci dětské traumatologie KDCHOT provedeno kolem 30 000 vyšetření, hospitalizováno kolem 1500 dětí s úrazovou diagnózou a je provedeno více jak 1000 traumatologických výkonů z toho 2/3 v celkové anestezii (750 skeletálních a revizních operací v roce 2014). Průměrný počet ročně přijatých pacientů se závažným monotraumatem nebo polytraumatem je 51 (55 v roce 2014).


Nadační fond Kolečko věnoval:

250.000,-        LCP dlahová osteosyntéza 3,5 systém pro léčbu zlomenin dlouhých kostí

10.723,-        operační kleště

105.600,-        gelové podložky pro pacienty + bezdrátové světlo pro operatéra

110.032,-        mikrochirurgické instrumentarium pro neurotraumatologii

16.422,-          polohovací postýlkas příslušenstvím pro JIP

23.518,-          pojízdné převazové stolky

65.744,-          operační nástroje


Něco navíc: Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice Brno je autorem a správcem Národního registru dětských úrazů, zajišťuje koordinaci zadávání úrazových dat, jejich zpracování a tvorbu výstupů. Bylo a je řešitelem několika veřejných grantů na téma Prevence dětských úrazů, aktuálně jsou na toto téma zpracovávány dva projekty podporované Norskými fondy. V průběhu let bylo na půdě KDCHOT vytvořeno oficiální  Centrum dětské úrazové prevence, které je součástí Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti, které sídlí ve FN Motole a podléhá přímo regionální kanceláři WHO. Lékaři KDCHOT jsou také členy Mezirezortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů MZ ČR.

Na poli výzkumu se prostřednictvím Interní grantové agentury MZ ČR a Národního programu výzkumu MŠMT ČR dlouhá léta věnuje experimentální studii poranění růstové ploténky a dospívajícího skeletu. Každoročně jsou výsledky publikovány a prezentovány v mezinárodních a tuzemských časopisech a na zahraničních konferencích.