Kolečko nadační fond

Centrum dětské traumatologie (zkratka CDT) je název specializovaného pracoviště, pečuje o těžce poraněné děti. Síť osmi traumacenter pokrývá území celé České republiky.

Dětská traumatologie je součástí pediatrické chirurgie, léčí pacienty po těžkých úrazech od novorozeneckého věku do 18 let.