Kolečko nadační fond

CDT Praha - Krč

Název: Centrum dětské traumatologie při Klinice dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK v Praze v Thomayerově nemocnici
Vedoucí lékař traumacentra: prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
Zástupce vedoucího lékaře CDT: Doc. MUDr. Tomáš Pešl, PhD.
Sídlo: Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Kontakty:     Telefon i fax: +420 261 083 369
Web: http://www.ftn.cz/pacientum-a-verejnosti/oddeleni-a-kliniky/klinika-detske-chirurgie-a-traumatologie-3-lf-uk-a-tn/
E-mail: petr.havranek@ftn.cz 
Spádová oblast: pravobřežní část Prahy a Středočeského kraje, Liberecký kraj, asi 1,6 mil. obyvatel. Po dohodě pacienti z celého území ČR.

Něco ze statistiky:

Každoročně hospitalizuje v souvislosti s úrazem 1500-1700 dětí, ošetří okolo 3 000 dětí ze zlomeninami a provede přes 1000 operací pro úrazovou diagnózu (skeletální, orgánové, či popáleninové trauma).

Nadační fond Kolečko věnoval:

333.333,-     příspěvek na multinfukční věž pro endoskopická vyšetření

700.000,-    instrumentárium pro skeletální operace

200.000,-    rekonstrukce a vybavení ambulancí a čekárny KDCHT

297.158,40  akumulátorová vrtačka Colibri Synthes

322.748,-  karbonové desky k 3D rentgenu

19.900,-   odsávačka

187.000,-  mobilní koupelna

135.527,-  automatický vstup na lůžkové oddělení KDCHT

177.786,-  elektrodermatom pro odběr kožních štěpů

350.000,-  rekonstrukce rehabilitace

50.190,60  výtvarný návrh a realizace prostor rehabilitace

90.750,-    Vojtův stůl + motodlaha pro rehabilitaci

12.087,90  transportní podložka

7.008,-      edukativní hračky pro hernu lůžkového oddělení

60.408,-    vyhřívané podložky na operační sál


Něco navíc:

CDT v Krči spolutvořilo základní dokumenty dětské úrazové chirurgie (celostátní koncepci, standardy, audit CDT, apod.), slouží pro velkou část České republiky jako superkonziliární středisko pro léčbu dětských zlomenin a jejich následků. Probíhá zde postgraduální doškolování velké části lékařů před specializačními atestacemi z dětské chirurgie, úrazové chirurgie, školí se zde i lékaři před atestací z chirurgie a ortopedie. CDT v Krči se zúčastňuje na programech prevence dětských úrazů a sponzorské činnosti ve prospěch dětské úrazové chirurgie s celostátním dosahem.