Kolečko nadační fond

Dětské úrazy

V České republice bohužel dosud neexistuje centrální a komplexní registr dětských úrazů. V rámci Národního akčního plánu prevence dětských úrazů ale Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s traumatologickými centry usiluje o jeho spuštění.

Úraz je nejčastější příčinou úmrtí a trvalého postižení do 25 let věku. Následkem úrazu zemře každoročně vc dětí než na všechna onemocnění (včetně nádorových) dohormady. Dětské úrazy se zhruba dělí na čtyři velké kategorie: dopravní, školní, sportovní a úrazy při „volnočasových“ aktivitách. Nejtěžšími úrazy dětského věku jsou poranění z dopravy a po pádech z velké výšky (ty vznikají při volnočasových aktivitách a sportech).

Dopravní úrazy jsou velmi variabilní, obvykle velmi těžké a kombinované těžké a liší se především podle toho, jakým účastníkem dopravního úrazu poraněné dítě je. Typická jsou poranění dítěte jako spolujezdce v autě, liší se podle toho, zda bylo dítě připoutáno v sedačce, či nebylo. Zcela odlišné jsou například úrazy motocyklistů a jejich spolujezdců, a opět jiné jsou úrazy cyklistů. Poranění dětí, chodců, které jsou sraženy jedoucím dopravním prostředkem, tvoří další svébytnou kategorii.

Úrazy z dopravních nehod postihují většinou více tělesných systémů najednou. Tělesným systémem se rozumí například hlava a mozek, hrudník a jeho orgány, nebo krajina břicha s břišními orgány. Dalším systémem je skelet, jehož poraněním dochází ke zlomeninám. Poranění více tělesných systémů s přímým ohrožením života je definováno jako polytrauma.

Počet dětí, zemřelých při dopravních nehodách, se v posledních letech viditelně snižuje. Tento příznivý trend je dán především lepší organizací péče o poraněného už na místě nehody a při transportu do nemocnice, ale také výrazným zvýšením úrovně zdravotnické péče v nemocnicích. Toto zlepšení péče bylo umožněno koncentrací těžce poraněných pacientů do úrazových center při velkých fakultních a krajských nemocnicích. Traumacentra jsou špičkově materiálně vybavena, péči v nich zajišťují vysoce erudovaní odborníci a centralizací úrazové péče do několika málo míst dochází také k značnému nárůstu zkušeností s léčbou úrazů.

Zásadní úlohu ve snižujícím se počtu smrtelných nehod i těžkých poúrazových následků hraje prevence. Ta musí být komplexní a všudypřítomná. Začíná výchovou dětí ke správněmu chování v silničním provozu, zahrnuje prostředky zviditelnění dítěte na ulici (reflexní prvky), i bezpečné konstrukční a stavební dispozice všude tam, kde nejen děti ja účastníci silničního provozu pohybují: osvětlené a regulované přechody, stezky pro chodce, nadchody a podchody atd.. Velmi důležité je správné používání zádržných systémů (bezpečnostní pásy, sedačky) a dalších bezpečnostních prvků i zvyšující se bezpečnost samotných vozidel.

Svět:

Česká republika:

Specifika "dopravních" úrazů:

Ze statistiky dopravních nehod 2014: 

Zdroje informací: