Kolečko nadační fond

CDT Praha - Motol

Název: Dětské traumacentrum FN Motol, V Úvalu 84, P5 150 06
Vedoucí dětského traumacentra: Prof. Jiří Šnajdauf, DrSc.
Tel.: 22443 2400, fax. 22443 2420

Web: http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/klinika-detske-chirurgie-uk-2-lf-a-fn-motol/
Koordinátor: MUDr.Alexandr Kučera,PhD.
Spádová oblast CDT: počet obyvatel ve spádové oblasti: 730 000

Něco ze statistiky:

Roční počet hospitalizovaných s úrazem 1088, počet úrazových operací 440, ošetřených polytraumat  ???, zlomenin 3883.

Nadační fond Kolečko věnoval:

280.511,-    zevní fixatéry)

103.178,-    instrumentárium pro operace kolenních vazů


Na dětském traumacentru FN Motol se podílí: