Kolečko nadační fond

CDT Plzeň

Název: Centrum dětské traumatologie při Fakultní nemocnici v Plzni

Vedoucí lékař: As. MUDr. Zeman Jaroslav

Sídlo: Fakultní nemocnice Plzeň, Alej Svobody 80, 30460 Plzeň, tel. 377103111

Web: http://www.fnplzen.cz/pracoviste_detail.asp?klinodd_cislo=26

Mail: zemanj@fnplzen.z


Spádová oblast: bývalý západočeský kraj - Domažlice, Klatovy, Stod, Stříbro, Rokycany, Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb


Něco ze statistiky: Hospitalizace: cca 300-400 dětí ročně, z toho okolo 30 polytraumat a 200 zlomenin, 80 úrazových operací ročně.


Nadační fond Kolečko věnoval:

200.000,-       monitor intrakraniálního tlaku

297.158,40    akumulátorová vrtačka Colibri Synthes

85.890,-        motodlaha


Hlavním cílem Centra dětské traumatologie Fakultní nemocnice Plzeň  (CDT) je zajištění komplexní péče o poraněné děti, od jednoduchých až po závažná a komplikovaná poranění, vyžadující spolupráci více oborů. Předpokladem pro tuto péči je vysoká erudice příslušných specialistů v péči o děti i zkušenosti školených dětských sester na jednotlivých pracovištích. Spádové území CDT tvoří kraje Plzeňský a Karlovarský. Jedním z dalších cílů CDT je co nejrychlejší (přímý) transport závažně poraněných dětí přímo z místa poranění (nehody) do CDT.

            V péči o poraněné děti CDT sdružuje všechny kliniky, oddělení a další pracoviště fakultní nemocnice a koordinuje jejich spolupráci a komplexnost péče. Základním pracovištěm CDT je klinika Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, dále Chirurgická klinika a Pediatrická klinika s oborovou JIP, které hospitalizují většinu všech poraněných dětí s poraněními kostí a kloubů, měkkých tkání, břicha a s popáleninami. Na zajištění péče o poraněné děti se významně podílí také Neurochirurgická klinika. Poraněné děti se selhávajícími životními funkcemi jsou léčeny na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny. Péče o ostatní poraněné děti je poskytována na jednotlivých klinikách v rámci oborové specifikace a podle potřeb dítěte.

            Ve své činnosti CDT také úzce spolupracuje s ostatními centry dětské traumatologie v ČR i dalšími superspecializovanými pracovišti jiných oborů k zajištění optimální péče pro každého konkrétního pacienta. Péče zejména o pacienty v adolescentním věku je poskytována v součinnosti s traumacentrem pro dospělé.

            CDT se dále podílí na preventivních aktivitách, zejména ve spolupráci s NF Kolečko.

            Svoje výsledky CDT publikuje na celostátních i mezinárodních akcích se zaměřením především na dětskou chirurgii, traumatologii i další obory.