Kolečko nadační fond

"Dožij se dvaceti" v Mladé Boleslavi

Po zdařilé zářijové premiéře v Benešově jsme s projektem „Dožij se dvaceti“ navštívili Střední průmyslovou školu v Mladé Boleslavi (mimochodem - nádhernou budovu z 20.let 20.století, dílo architekta Jiřího Krohy).  72 studentů a studentek technických oborů absolvovalo dva téměř tříhodinové interaktivní semináře složený z teoretické i praktické části. Reakce studentů byly jednoznačně pozitivní a těší nás i hodnocení ředitele školy Ing. Martina Kubáta: „Účast v projektu „Dožij se dvaceti“ jsem uvítal nejen jako ředitel školy, jejíž součástí je dopravní výchova, ale i jako řidič, který ví, jak stále komplikovanější a nebezpečnější je provoz na silnicích. Mladí lidé dnes často podceňují nebezpečí, mj. i proto, že si následky neumí představit, anebo si myslí, že se jim nikdy nic nemůže stát, jak to bývá v akčních filmech. Realita je ale jiná a část této reality jim byla prezentována v teoretické části, ve které byly popsány nehody z blízkého okolí, které každý žák školy zná. Velký účinek měla praktická část, zejména záchrana člověka při velmi věrně simulované nehodě. Projekt považuji za velmi smysluplný a potřebný a děkuji všem, kteří se podílejí na jeho realizaci“, dodává Ing. Martin Kubát.

Také v Mladé Boleslavi jsme spojili síly s místním oddělením Policie České republiky, kterou přímo na místě reprezentovala tisková mluvčí Středočeského kraje Mjr. Štěpánka Zatloukalová, Jiří Plesar z oddělení v Bělé pod Bezdězem a mladoboleslavská mluvčí Lenka Sikorová:

„Jsme moc rádi, že se tento projekt realizoval i u nás v Mladé Boleslavi. Vážné dopravní nehody a jejich následky jsou vždy smutnou záležitostí a o to smutnější a tragičtější, když při nich naprosto zbytečně skoná mladý člověk. Zejména v posledních týdnech je u nás toto téma velice aktuální, před několika dny došlo k dopravní nehodě, při které byla vážně zraněná mladá dívka, která pravděpodobně nezvládla řízení a narazila do stromu, příčina dopravní nehody je však stále v šetření dopravních policistů. Minulý měsíc zde došlo také ke smrtelné nehodě, kde opět umírali dva mladí lidé, proto jsme tuto preventivní akci uvítali. Je nezbytné, aby si tato ohrožená věková skupina uvědomovala následky svého často nerozvážného mladistvého jednání, v důsledku kterého může dojít k velmi vážným či tragickým následkůmů", dodává Lenka Sikorová.

V teoretickém bloku se studenti setkali s lektory prevence, s MUDr. Janem Hendrychem – traumatologem z Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči, silným zážitkem byl určitě rozhovor s fotografem Tomášem Beranem, zakladatelem nadačního fondu Kolečko a patronem projektu, který má osobní zkušenost s tragickou dopravní nehodou – bohužel jako viník. Jiří Plesar z místního oddělení v Bělé pod Bezdězem hovořil o konkrétních nehodách a nebezpečných místech v okolí, fotografie z konkrétních nehod byly výmluvným svědectvím zbytečných, ale osudových chyb, kterých se často dopouštějí právě mladí řidiči.

Praktická část nabídla účastníkům semináře jedinečnou zkušenost v podobě zkoušky na simulátoru nárazu v rychlosti 30km/h, „zkouškou ohněm“ byla pro všechny simulace vážné dopravní nehody ve spolupráci se skvělými záchranáři z Royal Rangers a lektorem psychosociální pomoci, nechyběla ani dobrovolná dechová zkouška na přítomnost alkoholu a návykových látek v krvi.

Doufáme, že třeba i díky našemu projektu prosluje Mladá Boleslav nejen jako město automobilů, ale i jako město dobrých řidičů!

Zpět