Kolečko nadační fond

Kolečko díky daru společnosti Astellas Pharma koupilo lupové brýle

Společnost Astellas Pharma věnovala nadačnímu fondu Kolečko sponzorský dar ve výši 60.230,- Kč. Rozhodli jsme se použít celou částku k nákupu dvojích speciálních brýlí v celkové hodnotě 60.500,- Kč pro operatéry v Centru dětské traumatologie Thomayerovy nemocnice v Krči. Přednosta centra Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. vysvětlil, proč jsou pro něj a jeho kolegy větším pokladem než pohádkové růžové brýle: "Lupové brýle se v lékařství používají tam, kde rozlišovací schopnost lidského, chirurgova oka nestačí k rozeznání detailů operovaných tkání, kde je třeba zvětšení. Lupové brýle používané v medicíně obvykle zvětšují 2,5x až 5x a platí, že čím větší je zvětšení, tím menší je pracovní pole, tedy zvětšená plocha těla operovaného pacienta. Chirurgické lupové brýle musí splňovat řadu specifických parametrů, především dokonalou kvalitu zvětšeného obrazu, musí být přizpůsobitelné jak ve sklonu osy pohledu na operační pole, tak v individuálních rozměrech různých operujících chirurgů. Zvětšovací optiku musí být možné odklopit bez snímání celých brýlí, aby se chirurg mohl orientovat v okolí operačního pole, nebo viděl na nástroje na instrumentačním stolku. Centrum dětské traumatologie v Praze Krči bude využívat lupové brýle především u operací poraněných dětí při poškození nervů, rekonstrukci šlach i jiných malých struktur především na ruce, při krytí úrazových defektů kůže a měkkých tkání a u popálenin. Klinika v Krči má samozřejmě moderní operační mikroskop, potřebný k mikrochirurgickým výkonům například v neurochirurgii, ale funkční lupové brýle v současné době již neměla. Nákup lupových brýlí je tedy dalším pokrokem v materiálním vybavení našeho pracoviště a ve zlepšení péče o poraněné děti", dodává pan profesor Havránek. Tak vidíte...

Zpět