Kolečko nadační fond

Bez úrazů je to fajn

Kolečko je partnerem projektu „Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v traumacentru Thomayerovy nemocnice“ podpořeného grantem z Norských fondů. Naším úkolem je  koordinovat v rámci projektu primární prevenci, proto jsme připravili a do 30.4.2016 pořádáme seriál workshopů určených pro žáky 1. stupně základních škol a rodiče dětí ve věku do 6 let.

Projekt „Bez úrazů je to fajn“ stojí na podobných principech jako „Rozhlédni se!“ a dotýká se základních pravidel bezpečného chování dětí jako účastníků silničního provozu. Naši lektoři v oblasti prevence Martina Vítů, Tomáš  Žambera a Petra Řeháková během workshopů (každý v délce vyučovací hodiny) diskutují s dětmi o nejčastějších rizikových situacích v silničním provozu (cestování automobilem, jízdě na kole, chůzi v silničním provozu, viditelnosti atd.) a o nebezpečí při sportovních a volnočasových aktivitách (in-line brusle, skateboardy, freestyle kola a koloběžky, snowboardy, trampolíny). Součástí semináře jsou i informace jak přivolat odbornou pomoc a jak reagovat v případě úrazu. Lektoři mají k dispozici atraktivní audiovizuální materiály (crashtesty) i praktické názorné pomůcky (ochranné přilby, chrániče končetin, autosedačky, instruktážní křeslo k prezentaci správného používání zádržného systému v automobilech). Výukové materiály zůstávají k dispozici školám pro další využití.

Při seminářích v rodinných centrem se zaměřujeme na roli rodiče jako nejdůležitějšího článku prevence dětských úrazů, snažíme se o to, aby maximálně využívali všech dostupných bezpečnostních prvků a pomůcek a především byli co nejdůslednější v dodržování všech pravidel.

Kde jsme byli:

ZŠ Hostýnská Praha 10, ZŠ Bělá p.Bezdězem, ZŠ U Roháčových kasáren P10, ZŠ Břečťanová P10, Rodinné centrum Milovice

Nejbližší akce:

24.-25.9.                ZŠ Nad vodovodem, Praha 10
30.9.                      ZŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
7.10.                      ZŠ Pražská, Ústí n.Labem
13.10.                    ZŠ Benešovo nám., Pardubice

Chcete se zapojit také? Napište nám na linda@kolecko.cz nebo betty@kolecko.cz
Více o celém projektu najdete na www.ftn.cz/prevenceurazu

Partneři projektu:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Thomayerova nemocnice

Podpořeno grantem z Norska/Supported by a grant from Norway