Kolečko nadační fond

Dožij se dvaceti

Kdo by nechtěl?  Vypadá to jako hloupá otázka. Ale když si pročítáte statistiky dopravních nehod, vypadá to spíš tak, že hodně mladých lidí s řidičákem vonícím novotou touží zemřít „hrdinskou“ smrtí v troskách auta..A bohužel málokdy v tom jedou sami.

Z dlouhodobých statistik vyplývá, že zhruba 20% dopravních nehod v celé Evropské unii způsobí a z 30% jejich oběti tvoří mladí lidé ve věku 15 – 30 let. Ani Česká republika bohužel nemůže nabídnout povzbudivější data. Například v roce 2014 zemřelo při dopravních nehodách 101 osob (z celkového počtu 629 mrtvých) ve věku od 15 do 24 let, polovině z nich nebylo víc než 20 let.

Nejnovější projekt nadačního fondu Kolečko se zaměřuje právě na rizikovou skupinu mladých adeptů nebo čerstvých držitelů řidičského oprávnění, ale samozřejmě i na jejich potencionální spolujezdce nebo účastníky silničního provozu v jakékoliv roli. Dotkneme se i nejčastějších úrazů při sportovních aktivitách.

Projekt „Dožij se dvaceti“ je podpořen grantem z Norska částkou ve výši 534.600,- Kč.

Naším cílem je:


Ve spolupráci s Policií ČR a regionálními preventisty rizikového chování vytipujeme 10 středních škol ve Středočeském (Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav) a Ústeckém  kraji (Most, Teplice, Ústí n. Labem). Na každé z nich proběhnou dva semináře celkem pro 60 studentů, složené z teoretické a praktického bloku.

V přednáškové části se studenti setkají s lektory prevence, s lékařem - traumatologem, silným zážitkem určitě bude rozhovor s  lidmi, kteří mají osobní zkušenost s těžkou nehodou,ať už jako viníci (Tomáš Beran, zakladatel NF Kolečko a patron projektu, Jan Hamr) nebo pozůstalí po obětech (Pavel Jedlička). Dopravní policisté a hasiči z jednotlivých regionů poukážou na konkrétní nebezpečná místa a nejzávažnější chyby mladých řidičů, se kterými se ve své praxi setkávají.

Praktická část nabídne účastníkům semináře jedinečnou zkušenost v podobě zkoušky na simulátoru nárazu v rychlosti 30km/h, „zkouškou ohněm“ bude pro všechny simulace vážné dopravní nehody ve spolupráci se záchranáři a lektory psychosociální pomoci. Zajímavá bude určitě dechová zkouška na alkohol a informace o odbourávání alkoholu a návykových látek a jejich vlivu na reakce řidiče.


Kmenový tým projektu „Dožij se dvaceti“:

Manažer projektu/koordinátor/lektor -  Linda Jandová, předsedkyně správní rady NF Kolečko

Supervizor/lektor - Mgr. Jana Neusarová, PhD., České sdružení obětí dopravních nehod

Odborný manažer projektu - PhDr.Matúš Šucha, PhD., odborník na problematiku dopravní psychologie a zkoumání lidského faktoru v dopravě

Finanční manažer - Lenka  Mužíčková

Lékař/lektor - MUDr. Jan Hendrych, Centrum dětské traumatologie Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči


Partneři projektu:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Thomayerova nemocnice

Policie České republiky

Hasičský záchranný sbor České republiky

Royal Rangers, záchranná služba                            


Podpořeno grantem z Norska/Supported by a grant from Norway