Kolečko nadační fond

Jak Kolečko pomáhalo v roce 2006

333.000,-Kč příspěvek na nákup multifunkční věže pro endoskopická vyšetření pro Centrum dětské traumatologie v Praze - Krči