Kolečko nadační fond

Jak Kolečko pomáhalo v roce 2011

842.961,- Kč pro Centrum dětské traumatologie TN v Praze - Krči

- karbonové desky k 3D rentgenu v hodnotě 322.748,- Kč

 

- odsávačka v hodnotě 19.900,- Kč

 

- mobilní koupelna v hodnotě 187.000,- Kč

 

- automatický bezpečnostní vstup na lůžkové oddělení 
Kliniky dětské chirurgie a traumatologie v hodnotě 135.527,- Kč

 

- elektrodermatom pro odběr kožních štěpů v hodnotě 177.786,- Kč

 

105.600,-Kč pro Centrum dětské traumatologie FN v Brně

- bezdrátové světlo pro operatéra

- gelové podložky pro pacienty

 

103.178,- Kč pro Centrum dětské traumatologie FN Motol

- instrumentárium pro operace kolenních vazů

 

85.890,- Kč pro Centrum Dětské traumatologie FN Plzeň

- motodlaha

 

379.500,- Kč pro Centrum dětské traumatologie v Ústí n. Labem

- akumulátorová vrtačka pro skeletální operace