Kolečko nadační fond

Jak Kolečko pomáhalo v roce 2013

39.192,- Kč pro Centrum dětské traumatologie FN Hradec Králové

- zprovoznění monitorů na operačních sálech a multifunkční tiskárna


199.321,20 Kč pro Centrum dětské traumatologie FN České Budějovice

- akumulátorová vrtačka Colibri Synthes


160.036,50 Kč pro Centrum dětské traumatologie Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči

- výtvarné řešení dekorace a realizace v nových prostorách rehabilitace v hodnotě 50.190,60 Kč

- Vojtův stůl a motodlaha pro rehabilitaci v hodnotě 90.750,- Kč

- transportní podložka v hodnotě 12.087,90 Kč

- edukativní hračky pro hernu lůžkového oddělení  KDCHT v hodnotě 7.008,- Kč